bm

Na początku 2011 roku Bentley Systems wprowadził nowy pakiet produktów Bentley Map przeznaczonych do zastosowań GIS. W skład pakietu wchodzą: Bentley Map PowerView, Bentley Map oraz Bentley Map Enterprise. W celu połączenia elementów graficznych z informacjami opisowymi wszystkie trzy aplikacje współpracują z oprogramowaniem bazodanowym Oracle Spatial.


Bentley Map PowerView stanowi niezależną aplikację, która umożliwia:

 • Podgląd i edycję danych DGN/XFM,
 • Podgląd danych z bazy geoprzestrzennej,
 • Modelowanie obiektowe,
 • Tworzenie map i raportów.

Bentley Map może działać zarówno niezależnie jak i w środowisku MicroStation. Podstawowe funkcje:

 • Pełna funkcjonalność Bentley Map PowerView,
 • Modelowanie 3D,
 • Zaawansowane tworzenie map,
 • Wspomaganie katastru,
 • Edycja danych z bazy geoprzestrzennej – krótkie transakcje.

Bentley Map Enterprise to najbardziej zaawansowana aplikacja z rodziny Bentley Map. Główne cechy:

 • Pełna funkcjonalność Bentley Map,
 • Zaawansowane analizy geoprzestrzenne danych 2D/3D,
 • Możliwości transformacji i edycji rastrów z Bentley Descartes,
 • Współpraca z bazami danych geoprzestrzennych – krótkie i długie transakcje.

Opracowano na podstawie materiałów producenta.
Dodatkowe informacje dostępne na stronie Bentley Systems