Bentley PowerSurvey to zintegrowane rozwiązanie dedykowane geodetom. Oprócz uniwersalnego środowiska CAD dostarcza specjalistyczne narzędzia umożliwiające szybkie opracowanie geodezyjnych pomiarów terenowych.


Główne zalety Bentley PowerSurvey:

  • Obsługa plików w formacie dgn i dwg,
  • Obsługa odniesień wektorowych i rastrowych w wielu formatach,
  • Transfer danych z tachimetru bezpośrednio do środowiska CAD,
  • Data Acquisition – narzędzie do tworzenia numerycznych modeli terenu na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł,
  • Obliczanie objętości mas ziemnych,
  • Generowanie przekroi,
  • Automatyczne generowanie mapy na podstawie pikiet zakodowanych w terenie.
  • Moduł obliczeniowy do wyrównywania sieci i wykonywania podstawowych obliczeń geodezyjnych.

Opracowano na podstawie materiałów producenta.
Dodatkowe informacje dostępne na stronie Bentley Systems