mkpower

MK POWER w szerokim zakresie wspomaga geodezyjne prace kameralne. Jest to podstawowa nakładka geodezyjna produktowana przez nasze biuro. Produkt jest stale aktualizowany i rozwijany tak, aby sprostał rosnącym wymaganiom użytkowników.


Podstawowe funkcje MK-POWER to:

 • tworzenie mapy zasadniczej w przestrzeni 2D lub 3D, zgodnie z najnowszymi instrukcjami,
 • tworznie numerycznych modeli powierzchni w postaci siatki trójkątów,
 • automatyczna interpolacja warstwic,
 • obliczanie objętości mas ziemnych,
 • wspomaganie robót ewidencyjnych (rozliczanie powierzchni, generowanie zestawień itp.)
 • obsługa inwestycji, przygotowanie danych do wyniesienia projektu w terenie,
 • opisanie pikiet kodami.

Nakładka przeznaczona jest do pracy w następujących środowiska Bentley Systems:

 • Bentley PowerSurvey
 • MicroStation PowerDraft
 • Bentley PowerMap
 • MicroStation
 • Bentley PowerCivil for Poland

Nasza firma jest wyłącznym dystrubutorem nakładki MK POWER.