MK KOLEJ

By Wrzesień 28, 2016Aktualności
post3_v2

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace nad nową wersją nakładki MK KOLEJ wspomagającej opracowania kameralne pomiarów geodezyjnych prowadzonych na obszarach kolejowych.

Podobnie jak wcześniejsze wersje, również MK KOLEJ ułatwia tworzenie map kolejowych (2D lub 3D) zgodnie z „Katalogiem kolejowych znaków branżowych” stanowiącym załącznik nr 1 do instrukcji D-19 „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej”. Dodatkowo, w oparciu od załącznik nr 7 „Katalog znaków kolejowych profilu podłużnego” do w/w instrukcji, nakładka została rozszerzona o możliwość umieszczania symboli punktowych na profilach podłużnych w skali 1:5000.

Nakładka może być wykorzystywana jako niezależny moduł, jednak w połączeniu z MK2015 Power stanowi zintegrowany komplet oprogramowania pozwalający wykreślić również elementy mapy zdefiniowane w instrukcji K-1 oraz skorzystać z bogatej oferty dodatkowych narzędzi, w które wyposażona jest MK2015 Power (np. automatyczne opisanie pikiet kodami instrukcji K-1 i D-19).

MK KOLEJ jest w pełni kompatybilna z nową technologią zastosowaną w MK2015 Power, dlatego współpracuje wyłącznie z najnowszymi środowiskami Bentley począwszy od wersji v8i (Bentley PowerSurvey, MicroStation PowerDraft, Bentley PowerMap, MicroStation, Bentley PowerCivil for Poland).

Dodatkowe informacje

MK KOLEJ posiada rozwijalne menu i dokowalne palety w pełni zintegrowane ze środowiskiem Bentley, co pozwala ograniczyć do minimum ilość miejsca zajmowanego przez narzędzia naszej nakładki.

Narzędzia dla mapy do celów projektowych na terenach kolejowych

Zastosowane automaty kreślarskie:

  • automatyczna orientacja symboli kolejowych i ich opisów równolegle do osi torów,
  • automatyczny opis wielkości międzytorza,
  • automatyczne szrafowanie nastawni (NOWOŚĆ: obrys może być dowolnym wielokątem),
  • automatyczne kreślenie rozjazdów na podstawie podanych parametrów.

Narzędzia dla profilu podłużnego

Wybór odpowiedniego znaku powoduje uruchomienie odpowiedniej funkcji rysunkowej:

  • wstawienie symbolu punktowego,
  • automatyczne wstawienie symbolu punktowego z pionową linią pomocniczą,
  • automatyczne wstawienie symbolu punktowego z pionową linią pomocniczą ze wskazaniem kierunku jazdy.

Oprócz opisu znaków kolejowych zdefiniowanych w instrukcji, dodatkowo dodane zostało narzędzie ułatwiająca wstawianie opisów dodatkowych na profilu.

Pomoc do programu

Do MK KOLEJ dołączona jest pełna dokumentacja z przejrzystym systemem nawigacji ułatwiającym znalezienie opisu konkretnego narzędzia. Krok po kroku opisane są także czynności związane z przygotowaniem nakładki do pracy w środowisku Bentley.