Najnowsza wersja nakładki MK2015 POWER

By Wrzesień 28, 2016Aktualności
post42

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że zakończyliśmy prace nad nową wersją naszej podstawowej nakładki godezyjnej MK2015 POWER. Najnowsza wersja oprogramowania umożliwia kreślenie mapy w oparciu o nowy zestaw znaków kartograficznych z załącznika nr 7 doRozporządzenia Ministra Administarcji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej lub w oparciu o dotychczasowy zestaw znaków oparty na instrukcji K-1 w zależności od wybranej przez użytkownika przestrzeni roboczej.

MK2015 Power jest rozwinięciem nowej technologii zastosowanej w wersji MK2015 Power, dlatego nakładka współpracuje jedynie z najnowszymi środowiskami Bentley począwszy od wersji v8i (MicroStation, MicroStation PowerDraft, Benltey PowerSurvey, Bentley PowerMap lub Bentley PowerCivil for Poland).
Kreślenie mapy zgodnie z instrukcją K-1 odbywa się na mechanizmach zastosowanych w wersji MK2015 Power.

Dostosowanie nakładki do nowego zestawu znaków

Dla nowego zestawu znaków zostało skonfigurowane osobne menu oraz palety narzędziowe, przy czym staraliśmy się zachować maksymalną zgodność z dotychczasowym sposobem obsługi naszej nakładki tak, aby ułatwić użytkownikom rozpoczęcie pracy w nowej konfiguracji.

Paleta MK2013 Mapa zasadnicza dla nowego zestawu znaków kartograficznych

Menu Ewidencja dla nowego zestawu znaków kartograficznych

Menu Sieć wodociągowa dla nowego zestawu znaków kartograficznych
 

 • Poszczególne znaki kartograficzne umieszczane są na warstwach zgodnych z ich oznaczeniami w rozporządzeniu (np. symbol ogrodzenia trwałego umieszczany jest na warstwie KTOK05_01)
 • Na podstawie zapisów w/w rozporządzenia nakładka została rozszerzona o nowe, dodatkowe automaty kreślarkie, ułatwiające kreślenie.:
  • werandy, ganka czy wiatrołapu względem wskazanego obrysu budynku,
  • śluzy,
  • suwnicy i taśmociągu w skali mapy,
  • śmietnika,
  • wiaty i wiaty przystankowej,
  • schodów w ciągu komunikacyjnym,
  • symboli wypełnienia dla rowu melioracyjnego i przydrożnego,
  • wieży telekomunikacyjnej w skali mapy,
  • innego słupa lub masztu w skali mapy.
 • Dla opisu budynków zaimplementowano nowy zestaw etykiet określających funkcję budynku.

Okno ustawień narzędzia Opis budynku
 

 • Zgodnie z wartościami RGB poszczególnych elementów mapy zdefiniowanych w rozporządzeniu przygotowaliśmy nowe palety kolorów oraz dodatkowe narzędzie wykonujące przemapowanie kolorów dla obiektów znajdujących się pod budowlami inżynierkimi.
 • Wykorzystując możliwości środowiska Bentley (w wersji v8i) dla poszczególnych elementów mapy 2D zostały przypisane odpowiednie priorytety wyświetlania w oparciu o Hierarchię przesłaniania grup obiektów stanowiacych treść mapy zasadniczej (zał. 7 Tabela nr 1)

Dodatkowe narzędzia

Dodatkowo, w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez użytkowników naszej nakładki, funkcjonalność MK2013 Power została rozszerzona o:

 • nowe narzędzia do edycji opisów tworzonych za pomocą nakładki umożliwiające:
  • zintegrowane przesunięcie pojedynczego tekstu lub opisu rzędnymi wraz z odnośnikiem.
  • dodanie odnośnika do wstawionego wcześniej tekstu pojedynczego lub opisu rzędnymi.
  • usunięcie wstawionego wcześniej odnośnika (z zabezpieczeniem przed przypadkowym usunięciem innych elementów mapy).
  • obrót tekstów zgodnie z podanym kierunkiem (definiowym poprzez wpisanie, wskazanie dwóch punktów lub zczytanie ze wskazanego elementu).

Paleta narzędziowa do wstawiania i edycji opisów
 

 • moduł umożliwiający wyrównanie powierzchni opracowywanych działek do powierzchni kompleksu (na podstawie skorowidza działek),

Wywołanie modułu Wyrówanie ewidencji z menu głównego
 

 • obsługę układu 1992 (arkusze sekcyjne i siatka kilometrowa),

Paleta narzędziowa dla obsługi układu 1992
 

Pomoc do programu

Do MK2015 POWER dołączona jest pełna dokumentacja z przejrzystym systemem nawigacji ułatwiającym znalezienie opisu konkretnego narzędzia. Krok po kroku opisane są także czynności związane z instalowaniem nakładki i przygotowaniem jej do pracy w środowisku Bentley.