mklpis

MK LPIS to zestaw procedur do kompleksowego wspomagania prac LPIS-86 i LPIS-GIS. Nakładka posiada funkcje importu i eksportu danych, w formatach wymaganych przez zleceniodawcę, narzędzia specjalizowane do edycji mapy obiektowej oraz szybkie i wydajne algorytmy kontroli topologii.


Podstawowe funkcje MK LPIS to:

 • obsługa wielu formatów danych (między innymi xml, csv, shp, dgn, dwg),
 • kontrola topologicznej poprawności mapy,
 • narzędzia do tworzenia i edycji obiektów,
 • narzędzia do edycji grup wierzchołków i grup obiektów,
 • obsługa wysp topologicznych (w tym wielokrotnie zagnieżdżonych),
 • dzielenie i scalanie obiektów,
 • eksport działek w kroju obrębowym,
 • eksport granic użytków w kroju obrębowym, sekcyjnym lub jednostkowym,
 • tworzenie specjalistycznych raportów do prac LPIS-86 i LPIS-GIS
 • generowanie szkiców wywiadu terenowego
 • import i eksport kompletnej bazy danych
 • kontrola i łączenie raportów.

Nasza firma jest producentem i wyłącznym dystrubutorem nakładki MK LPIS.