mkplan

MK PLAN to nakładka przeznaczona do wspomagania procesu tworzenia załączników graficznych do planów zagospodarowania przestrzennego. Tworząc nakładkę MK Plan staraliśmy się opracować narzędzia, które pozwoliłyby zredukować czas i koszty przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego poprzez automatyzację najbardziej czasochłonnych operacji kartograficznych. Redukcja czasu potrzebnego do wykonania żmudnych zadań kartograficznych, możliwość szybkiego przeredagowania mapy oraz automatyczna weryfikacja treści dokumentów (OpenOffice) umożliwiają planiście skoncentrowanie się na zasadniczych zadaniach procesu przygotowania uchwały. Nakładka napisana została w taki sposób, aby łatwo można ją było dostosować do zmieniających się przepisów, wymagań zleceniodawców i przyzwyczajeń użytkowników.

Do tworzenia rysunku mapy, stanowiącej graficzny załącznik planu zagospodarowania przestrzennego, wykorzystany został moduł kontroli i weryfikacji topologii sprawdzony w Systemie Kompleksowego Wspomagania Scaleń MK-SCAL (produkt nagrodzony przez Ministra Budownictwa nagrodą za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie geodezji i kartografii). Oparcie systemu na poprawnej, z topologicznego punktu widzenia, mapie spowodowało znaczące (nawet kilkunastokrotne) przyspieszenie niektórych operacji i ułatwiło transfer danych do systemów GIS.


Podstawowe funkcje MK PLAN to:

  • Kontrola topologii i automatyczne tworzenie obiektów,
  • Automatyczne szrafowanie i wypełnianie kolorem wskazanych obiektów,
  • Szrafowanie i wypełnianie kolorem obiektów w oparciu o plik konfiguracyjny,
  • Szrafowanie znakami umownymi,
  • Precyzyjne „docinanie” grubych linii szrafu do krawędzi obiektu,
  • Generowanie legendy użytych szrafów, wypełnień i wypełnień symbolami,
  • Wykorzystanie materiałów ewidencyjnych zapisanych w różnych formatach,
  • Tworzenie raportów powierzchni wszystkich obiektów w plikach tekstowych,

Nasza firma jest producentem i wyłącznym dystrubutorem nakładki MK PLAN.