mkscal

MK SCAL to system kompleksowego wspomagania procesu scalenia gruntów. Na system składają się:

 • program komputerowy kontrolujący przebieg i bilansujący scalenie,
 • program komputerowy wspomagający przygotowanie materiałów kartograficznych,
 • program komputerowy wspomagający prace projektowe,
 • program certyfikowanych szkoleń,
 • program opieki technicznej.

Podstawowe funkcje MK-SCAL to:

 • kontrola topologii mapy ewidencji gruntów,
 • wspomaganie procesu tworzenia mapy szacunkowej,
 • automatyczne tworzenie tabeli rejestru przed scaleniem i po scaleniu,
 • wspomaganie tworzenia kompleksów projektowych,
 • automatyczne projektowanie działek metodą powierzchniową lub wartościową,
 • bieżące bilansowanie efektów procesu scalenia.

MK-SCAL jest wspólnym opracowaniem BUIiG „Geodezy” oraz p. Jarosława Janusa. W dniu 13.11.2006 twórcy Systemu odebrali nagrodę Ministra Budownictwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie geodezji i kartografii.


Nasza firma jest producentem i wyłącznym dystrubutorem nakładki MK SCAL.