MK Wydruk jest aplikacją usprawniającą tworzenie wydruków map w różnych formatach i skalach. Umożliwia wstawianie ramek arkuszy z tabelami opisowymi oraz interaktywne wypełnianie tabel. Arkusze wstawiane mogę być pod dowolnym kątem, który jest określany przez użytkownika w prosty i intuicyjny sposób. Informacje opisowe można akutalizować w dowolnej chwili, nawet po ponownym uruchomieniu aplikacji. Tabelki definiowane są w postaci celek z tagami jako elementami przechowywującymi informacje opisowe. Definicja rozmiaru arkuszy zapisana jest w pliku tekstowym o prostej i przejrzystej formie. Nakładka działa z aplikacjami Bentley, zarówno dla plików dgn, jak i dwg.


Podstawowe funkcje MK WYDRUK to:

  • optymalizacja tworzenia wydruków w różnych skalach i formatach,
  • stworzenie jednolitego szablonu dla wielu wydruków.

Nasza firma jest producentem i wyłącznym dystrubutorem nakładki MK WYDRUK.